ERPwincash to profesjonalny system sprzedaży wspierający użytkownika dostarczając mu wszystkich istotnych informacji: od szczegółowego opisu produktu, po globalne dane o stanach magazynowych. Minimalizuje nakład pracy sprzedawcy oraz eliminuje błędy, dzięki automatycznym mechanizmom wyszukiwania ceny oraz możliwości definiowania procesów biznesowych dostosowanych do potrzeb branży. Promocje i kampanie, zestawy, rabaty, warianty ceny oraz artykuły alternatywne dają prawie nieograniczone możliwości podnoszenia efektywności sprzedaży. Pozwala na przeprowadzanie dowolnej ilości operacji sprzedaży w tym samym czasie. Dodatkowo pozwala w pełni na połączenie i skuteczną współpracę zróżnicowanych kanałów sprzedaży, takich jak sklepy własne, partnerskie i franczyzowe, e-commerce, czy sprzedaż hurtowa i bezpośrednia.

Funkcjonalności systemu:


Praca online / replikacja


System przystosowany jest do różnych modeli pracy, wynikających z ograniczeń i dostępności infrastruktury zewnętrznej dla pojedynczych oddziałów sieci. Praca w trybie replikacyjnym, gdzie sprawdzone i funkcjonujące rozwiązania do synchronizacji danych pomiędzy oddziałami, gwarantują ciągłość i stabilność pracy całej sieci. Jest to najczęściej wybierana forma, na którą decydują się nasi Klienci, jednakże system pracuje także dla niektórych Klientów w trybie online, oraz w trybie mieszanym (część sieci online, część wspierana replikacją danych).

Centralne zarządzanie siecią


Wygodne zarządzanie wszystkimi punktami handlowymi w sieci, niezależnie od jej struktury i podziału demograficznego oraz ich indywidualnej konfiguracji. Wielowątkowy dostęp do aktualnych danych i bieżących operacji zapewnia większą kontrolę i szybszą możliwość podejmowania skutecznych decyzji.

Kartoteka towarowa


Centralna kartoteka towarowa dostępna dla wszystkich kanałów sprzedaży (wspólne opisy, zdjęcia, opakowania zbiorcze) - wszystkie informacje dostępne w jednym miejscu. Rozbudowane parametry produktów (drzewiaste grupy artykułów rozszerzone o cechy produktów), wraz z podziałem na modele i warianty produktów gwarantują skuteczne zarządzanie i rozbudowaną analitykę sprzedaży.

Kategoryzacja sklepów


Indywidualne definiowanie kategorii sklepów z podziałem na m.in. wielkość sklepów, lokalizację, strukturę własności, czy wielkość rotacji. Kategoryzacja wykorzystywana do wielu procesów definiowanych systemowo, a w szczególności przy niezależnej polityce cenowej, zatowarowaniu, lub dotowarowaniu, rozbudowanych promocjach i kampaniach sprzedażowych oraz przy rozbudowanych analizach sprzedaży i rentowności sklepów.

Niezależna polityka cenowa


Dzięki wykorzystaniu struktury drzewiastej oraz kategoryzacji sklepów, system ERPwincash umożliwia prowadzenie niezależnej polityki cenowej w różnych regionach, lub kanałach sprzedaży.

Wszechstronne zarządzanie promocjami


Rozbudowany mechanizm do zarządzania listami cenowymi całego asortymentu. Dowolna ilość aktywnych promocji, priorytetyzacja uprawnień i wykluczeń, szczegółowe reguły i zależności nadawania uprawnień, tworzą skuteczne i proste narzędzie do planowania i zarządzania rozbudowanymi promocjami dla całej sieci, lub wybranych grup, czy lokalizacji.

Elastyczne kampanie sprzedażowe


Szybkie i proste do zdefiniowania akcje promocyjne tj. promocje "2+1 za 1zł", "drugi produkt 50% taniej", "Weekendowe wyprzedaże", "Happy Hours - 12:00 - 18:00", "Wszyscy Studenci -10%" itp.. Całość definiowana centralnie i kontrolowana przez system, niewymagająca od Sprzedawcy żadnej ingerencji. Dzięki czemu minimalizujemy współczynnik błędu ludzkiego oraz zwiększamy szanse na efektywniejszą sprzedaż.

Programy Lojalnościowe


Wspólna baza Klientów dla wszystkich kanałów sprzedaży wraz ze wspólnym programem lojalnościowym. Dynamicznie przyznawane rabaty, wynikające z aktywności Klientów i dokonywanych przez nich zakupów. Dodatkowe zwiększenie zainteresowania programem dzięki możliwości równoczesnego zbierania punktów lojalnościowych i  ich wymiany na "rabaty złotówkowe", bony, bądź produkty z katalogów. Jedna karta, jeden numer, wiele możliwości obsługi i wykorzystania.

Kupony rabatowe


Wykorzystanie kuponów rabatowych jednokrotnego lub wielokrotnego użytku. Różne sposoby dystrybucji tj. gazetki promocyjne, czasopisma lokalne, hostessy oraz wysyłka elektroniczna bezwarunkowa, bądź dedykowana dla konkretnych Klientów. Definicja warunków kuponów w zakresie daty obowiązywania, rodzaju rabatu, zawężenia do grupy artykułowej, bądź konkretnych artykułów oraz opcjonalnej minimalnej wartości koszyka zakupów. Wykorzystanie kuponów poparte odpowiednią komunikacją ze sprzedawcą.

Reklamacje klienckie


System ERPwincash oferuje kompleksową funkcjonalność do zarządzania reklamacjami zgłaszanymi przez Klienta. Systemowy obieg dokumentów, uproszczenie procesu przyjęcia reklamacji po stronie sklepów (ustalone procesy kontrolowane systemowo), monitoring terminów rozpatrzenia reklamacji oraz pełna informacja dla Centrali, to znaczne szanse wzrostu wydajności w realizacji danego procesu. Większe zadowolenie Klienta, dzięki możliwości złożenia reklamacji w dowolnym miejscu, niezależnie od pierwotnego kanału sprzedaży oraz pełnej informacji o zmianach statusów zgłoszonej sprawy.

Zwroty centralne


Optymalizacja czasu przy centralnym generowaniu zwrotów dla poszczególnych sklepów bądź całej gałęzi lokalizacji. Informacje dla sklepów o zadaniu do wykonania, możliwość centralnego podglądu postępu prac, pełna kontrola stanów i rozbieżności pomiędzy dokumentami potwierdzającymi zwrot a fizyczną ilością dostarczonego towaru.

Obsługa Tax Free


System ERPwincash umożliwia kompletną obsługę systemu „Zwrot VAT dla podróżnych”. Dzięki automatycznemu przenoszeniu danych pomiędzy dokumentami system nie wymusza ich przepisywania przez pracownika oraz weryfikuje, czy minimalna kwota transakcji wymagana do Tax Free została spełniona. Odpowiednie referencje do dokumentów eliminują błędy wyliczeń wartości, przy wypłacie kwoty należnej.

Inwentaryzacje


Możliwość wyboru optymalnej metody inwentaryzacji w zależności od branży, wielkości sklepu, preferencji użytkowników oraz dostępnego sprzętu (skaner, kolektor). Centralne zarządzanie i tworzenie harmonogramu zleceń inwentaryzacji gwarantuje przyspieszenie realizacji procesów oraz skuteczne prowadzenie raportów zbiorczych z podziałem na poszczególne projekty i ich wyniki.

Zamówienia klienckie


Funkcjonalność obsługująca proces rejestracji zamówienia Klienta (wraz z doborem specyfikacji), wpłaty zaliczki, zamówienia towaru (bądź zlecenia do produkcji), przyjęcia gotowego towaru na stan oraz finalnej sprzedaży zamówienia Klientowi. Kompletna informacja dla Sprzedawcy i Centrali o statusie realizacji zamówienia i podjęcia szybkiej reakcji w przypadku opóźnień.

Logistyka w czasie rzeczywistym


Pełne zarządzanie w czasie rzeczywistym zamówieniami i przepływami towarów wewnątrz całej sieci sprzedaży. Informacje i przypomnienia systemowe o zadaniu do wykonania bądź inne komunikaty dla pracowników zapobiegają opóźnieniom w realizacji procesów.

Automatyzacja zamówień i przesunięć


Optymalizacja stanów magazynowych wszystkich lokalizacji poprzez automatyczne wyliczenia propozycji do zamówień lub przesunięć między sklepowych. Możliwość definicji nowych algorytmów we własnym zakresie, z wykorzystaniem dedykowanej funkcji systemu ERPwincash. Generowanie dyspozycji z różnych algorytmów bądź zależności sklepowych (tj. kategorie sklepu, czy kanały sprzedaży). Zdecydowany wzrost efektywności procesów, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładu pracy osób dedykowanych w centrali sieci.

Kontrola jakości dostaw


Systemowa obsługa rozbieżności powstających przy dostawach o charakterystyce wewnętrznej (sieć własna, produkcja) i zewnętrznej (dostawcy). Automatycznie generowany raport rozbieżności, wymuszający rozwiązanie danej sytuacji przez osoby odpowiedzialne za dane zamówienia. Aktualne stany magazynowe, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu towarem niezgodnym z zamówieniem. Kontrola rozbieżności ilościowych, powstających na magazynie (niedobór, nadwyżka, uszkodzenia) oraz rozbieżności wartościowych, wynikających z niezgodności faktur otrzymywanych w centrali.

Intuicyjny interfejs


System wspiera pracowników, w trakcie realizacji procesów dostarczając im wszystkie istotne informacje i podpowiedzi w podejmowanych krokach. Prostota funkcjonalności w module sprzedażowym oraz pełen pakiet informacji i podpowiedzi "dosprzedażowych" gwarantuje szybki czas wdrożenia pracowników na sklepie, oraz maksymalną ochronę przed błędami, bądź nadużyciami użytkowników. Przełączenie interfejsu dla terminali dotykowych, otwiera nowe możliwości pracy i sprzedaży bezpośredniej.

Ekspansja i rozwój


Wielojęzyczność systemu, wraz z obsługą wielowalutowości i stałej pracy na rynkach zagranicznych umożliwia łatwą ekspansję poza rynek Polski.

Potrzebujesz rozwiązania dedykowanego dla siebie?
My to zrobimy!

Napisz do nas

Korzyści


Wybór naszego rozwiązania to przede wszystkim:

Centralne zarządzanie

Przejrzyste zarządzanie wszystkimi procesami biznesowymi. Unifikacja oferty w całej sieci sprzedaży, szybkie centralne zarządzanie listami cen, promocjami oraz innymi danymi, synergia wielu kanałów sprzedaży (Sklepy Własne, Franczyza, Hurt / B2B, Internet).

Wspólna baza danych dla całej Organizacji

ERPwincash to źródło wiedzy dla całej kadry zarządzającej oraz wszystkich jednostek organizacji i jej pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia dostępowe. Korelacja pracy wszystkich kanałów sprzedaży korzystających z centralnej kartoteki towarowej, bazy klientów detalicznych i hurtowych, jednolitych programów lojalnościowych, a także list cenowych, w tym promocji, akcji rabatowych i kuponów zniżkowych.

Aktualne dane analityczne

Wygodny i szybki dostęp do aktualnych danych pochodzących z różnych obszarów działalności, niezależnie od jej struktury i rozproszenia. Wszystkie dane operacyjne, dostępne natychmiast w formie indywidualnie ustalonych zestawień i raportów, odpowiednich dla zdefiniowanych szczebli zarządczych i kierowniczych. Skuteczność działań i podejmowanych decyzji w odpowiedzi na bieżące zachowania rynkowe.

Pełna kontrola stanów i gospodarki magazynowej

Indywidualny podział magazynu dla każdego kanału sprzedaży, zarządzanie produktami z wykorzystaniem wielu jednostek i opakowań zbiorczych, przy jednocześnie różnych konfiguracjach dla wszystkich procesów magazynowych (m.in. produkcja, przesunięcia MM, rozbieżności w dostawach, uszkodzenia, reklamacje, zwroty), zapewniają skuteczną kontrolę stanów i gospodarki magazynowej na każdym etapie funkcjonowania.

Automatyzacja przesunięć i zatowarowania

Automatyzacja procesów zatowarowania i dotowarowania kanałów sprzedaży oparta na indywidualnie zdefiniowanych procesach i algorytmach systemowych. Wygodny moduł do budowania algorytmów i generowania podpowiedzi / dyspozycji do zleceń.

Oszczędności

Optymalizacja procesów i zasobów wykorzystywanych w działalności firmy. Lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, mniejsze zużycie surowców, szybki i łatwy dostęp do bazy Klientów, przy jednocześnie rozbudowanych promocjach i automatyzacji zatowarowania - to gwarancja znacznych oszczędności już od początku wdrożenia systemu ERPwincash.

Wsparcie wielokanałowej sprzedaży

ERPwincash pozwala na skuteczną współpracę różnych kanałów sprzedaży i dystrybucji w Państwa organizacji, poprzez dynamiczne połączenie punktów sprzedaży własnej i franczyzowej, sklepu internetowego, regionalnych przedstawicieli, a także integrację innych zewnętrznych systemów.

WZROST WYDAJNOŚCI

Szybki dostęp do kompleksowych danych operacyjnych zapewnia wzrost wydajności pracowników, przy jednocześnie minimalizacji współczynnika błędów ludzkich. Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na maksymalne poświęcenie uwagi na skuteczną obsługę Klienta i zarazem efektywniejszą sprzedaż.

STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

ERPwincash pozwala na skuteczną współpracę różnych kanałów sprzedaży i dystrybucji w Państwa organizacji, poprzez dynamiczne połączenie punktów sprzedaży własnej i franczyzowej, sklepu internetowego, regionalnych przedstawicieli, a także integrację innych zewnętrznych systemów.

PEWNE I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

Ponad 16 lat doświadczenia i współpracy z Klientami z całego świata, specjalizujących się w różnych branżach, o różnej strukturze i korelacjach pomiędzy oddziałami sieci, funkcjonujących w zróżnicowanych warunkach i miejscach na świecie. Sprawdzone i bezawaryjne rozwiązanie gwarantujące bezkolizyjny dostęp do wszystkich aktualnych informacji w sieci - to zdecydowane fundamenty do skutecznego i centralnego zarządzania organizacją.

Powrót do modułów

Nasi Klienci:


Napisz do nas