Slide1 background

Klaster
Innowacyjna logistyka

Zapraszamy do współpracy
info@kilog.org

NASZE CELE

Celem Klastra jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności sektora logistyki, a w szczególności:

 • osiągnięcie wysokiego poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze,

 • dbanie o wysoką efektywność ekonomiczno - finansową przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze i prowadzonych przez nie inicjatyw,

 • diagnoza oraz opracowywanie koncepcji rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania logistyką, zwłaszcza sieci sprzedaży i dystrybucji,

 • wdrażanie działań służących zapewnieniu kompleksowej i pełnej obsługi logistycznej przedsiębiorstw, a zwłaszcza sieci sprzedaży i dystrybucji,

 • prowadzenie działań, które będą służyć rozwojowi zrzeszonych firm i instytucji oraz tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności biznesowej,

 • animowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją publiczną, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, a w rezultacie stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w regionie Polski Wschodniej.

I ICH REALIZACJA POPRZEZ:

 • wykorzystanie efektu synergii,

 • korzystanie z dostępnego zaplecza organizacyjnego, technologicznego, naukowego i personalnego,

 • wymianę wiedzy i doświadczenia członków Klastra,

 • monitorowanie, analizowanie oraz tworzenie rekomendacji w zakresie efektywności ekonomiczno - finansowej,

 • rozpowszechnianie idei innowacji wśród przedsiębiorców i instytucji naukowych, w tym uczelni wyższych,

 • wspieranie inicjatyw technologicznych i biznesowych powiązanych z rozwojem Klastra,

 • pozyskiwanie źródeł finansowania, w tym środków unijnych dla projektów o charakterze gospodarczym, naukowym, badawczym i innych inicjatyw,

 • współpracę ze środowiskiem naukowym i edukacyjnym,

 • opracowywanie strategii inteligentnej specjalizacji oraz tworzenie baz wiedzy i innowacji,

 • prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i edukacyjnej m.in. w zakresie innowacji, transferu technologii, powiązań kooperacyjnych firm i metodologii tworzenia klastrów,

 • kojarzenie i wspieranie proinnowacyjnych działań firm, uczelni wyższych i instytucji oraz instytutów naukowo – badawczych,

 • prowadzenie własnych oraz obsługę zleconych projektów rozwojowych i badawczych,

 • promocję oferty Klastra,

 • udział w programach krajowych i regionalnych dotyczących realizacji celów Klastra,

 • organizowanie kursów i zajęć szkoleniowych, sympozjów, odczytów, spotkań dyskusyjnych, wystaw, konkursów, pokazów i innych działań propagujących innowacje w logistyce,

 • działalność publikacyjną i wydawniczą,

 • inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Klastra.

Napisz do nas
zapraszamy do współpracy

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.